Vincity

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Real Estate
Occupation Tư vấn viên
Location Hà Nội, Gia Lâm, Vietnam
Introduction Chuyên viên tư vấn bán hàng phòng dịch vụ bán hàng dự án bất động sản Vincity
Interests Thể thao, xem phim, công nghệ
Favorite Music Bản giao hưởng đất trời
Favorite Books Đắc nhân tâm