סיגלית ורדי

My blogs

About me

Industry Education
Occupation רכזת תקשוב ארצית במרכזי פסג"ה
Introduction מדריכה מרכזת ארצית לתקשוב במרכזי פסג"ה. מובילה את התחום מטעם אגף א' לפיתוח מקצועי במנהל עובדי הוראה. עוסקת מזה שנים רבות בהדרכת מורים במסגרות שונות להטמעת תקשוב בהוראה ושותפה להובלת מגוון תהליכים מערכתיים בתחום זה.