Jordi Beltran

My blogs

About me

Industry Internet
Location Wallis & Futuna
Introduction Professor de filosofia. Vull recollir els elements virtuals que faig servir a les classes i exposar algunes reflexions sobre la pràctica filosòfica a secundària. "Orelles de burro" no vol (pace Freud) referir-se al càstig escarnidor, sinó a l’oïda per sentir el que es cova a la web. I per col.laborar a la mitologia catalana. I perquè sempre m’ha fet molta enveja un amic que explica que quan era petit i tenia ganes de plorar anava a l’estable a abraçar-se al coll de ruquet de ca seva.