Trần Hà Nam

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation Giáo viên
Location Quy Nhơn, Bình Định, Vietnam
Introduction Thạc sĩ Ngữ Văn Chuyên ngành: Văn học Trung đại Việt Nam
Interests Blog, Internet
Favorite Music Asturias, Yesterday
Favorite Books The Godfather, Ruồi trâu