אבשלום מיכאלי

My blogs

About me

Industry Consulting
Occupation יזמות כללית
Location אשקלון, ישראל, Israel
Links Audio Clip, Wishlist
Interests ידע, השכלה, אוניברסיטה, האוניברסיטה של החיים, הגיון רוחני, שפת המעבר, אבשלום מיכאלי, מיזם, אור-בא, הגל החדש, התעוררות, שפע, מעל הדת, יהדות מקורית, ריאליזם, מוטיבציה, עברית מקורית, שפת העם, קבלה אוטנטית, מדע הרציו, רציונל, פסיכולוגיה אמתית, פסיכואנליזה, פסיכואנליטיקה, נשמה, נפש, רוח, רוחניות, תורת אמת, אלוהים, אלהים, ישראל, ישר-אל, ULP, פרוייקט התעוררות, שקרים החוצה