ജ്യോതീബായ് പരിയാടത്ത്

My blogs

About me

Gender FEMALE
Location palakkad, keralam, India
Introduction ജ്യോതിബായ്‌ പരിയാടത്ത്‌(1965-) കൃതികൾ കാവ്യസമാഹാരം: പേശാമടന്ത (2009 ),കൊടിച്ചി (2017 ) ആത്മകഥാഖ്യാനം: 'മയിലമ്മ ഒരു ജീവിതം' (2006) (മയിലമ്മ പോരാട്ടമേ വാഴ്കൈ തമിഴ് വിവർത്തനം, Mayilamma Life of a Tribal eco warrior ഇംഗ്ലിഷ്‌ വിവർത്തനം ) തിരക്കഥാവിവർത്തനം :മൈക്കേൽ ആഞ്ജലോ അന്റോണിയോനിയുടെ ‘ലാ-നൊട്ടേ’ (പി.എസ്‌. മനോജ്‌കുമാറുമൊത്ത്‌, 2008 ) കവിതാവിവർത്തനം:മയക്കൊവ്സ്കി കവിതകൾ (2012 ) പാലക്കാടിന്‍െറ സാമൂഹിക-ചരിത്ര-സാംസ്കാരിക-രാഷ്ട്രീയ-ചരിത്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പാലക്കാട് സ്ഥലം കാലം ചരിത്രം എന്ന പേരിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തിറക്കിയ ബൃഹത് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പത്രാധിപസമിതി അംഗമായിരുന്നു.കൈരളി ചാനൽ കാവ്യാലാപന പരിപാടി മാമ്പഴം വിധികർത്താവായിരുന്നു. ആകാശവാണി തൃശ്ശൂർ നിലയത്തിൽ കാവ്യാഞ്ജലി യിൽ കവിതകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു ബ്ലോഗുകൾ http://jyothiss.blogspot.in/ (ജ്യോതിസ്സ് -കവിതകളും വിവർത്തനങ്ങളും) http://kavyamsugeyam.blogspot.in/(കാവ്യം സുഗേയം -കാവ്യാലാപന ബ്ലോഗ്‌) http://pesamatantha.blogspot.com/(പേശാമടന്ത ഇ പുസ്തകം )
Interests കവിത എല്ലാക്കാലത്തും.. വായനയടക്കം മറ്റെല്ലാം മാനസികാവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് മാറിയും മറിഞ്ഞും. .
Favorite Music സംഗീതമുള്ള എന്തും സംഗീതം പോലെ...
Favorite Books ഒരുപാടൊരുപാട്. ഓര്‍ത്തും എണ്ണിയും..തീരില്ല