Seguretat almentària a l'Àfrica

My blogs

About me

Location Barcelona, Catalunya
Introduction Entenem per seguretat alimentària l’accés físic, econòmic i social als aliments suficients, per satisfer les necessitats alimentàries, per a una vida activa i saludable, de tothom en tot moment i sense risc previsible de perdre’l. Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri la salut i el benestar, i en especial l’alimentació. Però al món aproximadament 848 milions de persones pateixen fam; deu milions de persones l’any moren de fam i de malalties relacionades amb la manca d’aliments, i una de cada set persones al món estan exposades a la inseguretat alimentària. Des de Creu Roja plantegem aquesta campanya amb l’objectiu de donar a conèixer la situació actual sobre la seguretat alimentària als països africans. També exposem les iniciatives de la població per fer front a aquesta problemàtica i incidim especialment en el paper de la dona africana. Per tant, donem a conèixer la realitat africana des d’una perspectiva humana i positiva, mostrant els recursos dels africans i les africanes i la seva capacitat per trobar solucions a la inseguretat alimentària. Aquesta campanya de sensibilització està formada principalment per una exposició itinerant i per aquest blog.