கலையரசன்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Internet
Occupation IT
Location Vadalur, Tamilnadu, India
Introduction பிறந்தது, தவழ்ந்தது, உருண்டது, பெரண்டது எல்லாம் வடலூர். இப்ப ஆணி புடுங்குவது அமீரகம்.
Interests மூட் பொருத்தது.
Favorite Movies தமிழில்: ரத்தக்கண்ணீர், பாட்ஷா, சென்னை/28, சுப்ரமணியபுரம் ஆங்கிலத்தில்: Shawshank Redemption, Schindler's List, Hotel Rwanda, Oldboy, Mystic River
Favorite Music தமிழில்: பழைய பாடல்கள்(எப்பொழுதும்), புதிய பாடல்கள் (அப்பப்ப) இந்தியில்: குமார் சனு பாடிய பாடல்கள் ஆங்கிலத்தில்: யானி, ரே பீட்டர்சன்
Favorite Books மதனின்: வந்தார்கள், வென்றார்கள் சுஜாதாவின்: கற்றதும், பெற்றதும் : பாமரன் பக்கங்கள்