CEIB

My blogs

About me

Industry Education
Occupation terapia infantil estimulació
Location Barcelona
Introduction El Centre d'Estimulació Infantil de Barcelona (CEIB) és un espai terapèutic dirigit a afavorir el desenvolupament dels infants de 0 a 14 anys que presenten alguna dificultat en el seu procés maduratiu. Som un equip de terapeutes ocupacionals, especialitzades en diferents teràpies d’estimulació infantil. Si voleu formar part de la nostra base de dades i tenir més informació sobre les activitats del CEIB, envieu-nos un correu a info@ceibarcelona.com / www.ceibarcelona.com / Tel. 932055164
Interests Centre d'Estimulacio Infantil per tractar dificultats del desenvolupament, o dificultats maduratives.