son of man

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Occupation quantum mechanic
Location Vidikovac, Belgrade, Serbia
Introduction Ponosni nosilac dijagnoze F60.31 aka BORDERLINE PERSONALITY DISORDER. Više puta lečen u ustanovama zatvorenog tipa, na sreću bezuspešno, jer bez bolesti pa naravno da nema ni umetnosti, u ovom slučaju fanatizma. Čitav svoj patetični život posvetio uništavanje i ono malo ljudskoga u sebi. Psihički status : Svestan, orjentisan. Verbalni kontakt se uspostavlja i produbljuje na podsticaj. Izbegava kontakt očima, gleda u pod. Pažnja je hipetenacitetna. Mišljenje je koherentno. U sadržaju mišljenja su prisutne opsesivne ideje krivice, beznadežnosti, uzaludnosti. Negira perceptorne poremećaje, nije siguran da li ih doživljava. Oprezan je, inhibiran, oskudne verbalizacije. Raspoloženje je depresivno obojeno. VND su sniženi (insomnia, smanjen nagon za odrzanjem zivota). Aktuelno se jasno ne distancira od suicidalnih ideja. Kliničkom slikom dominira poremećaj ličnosti, slabi ego potencijali koji u zahtevnim okolnostima dovode do dekompenzacije pacijenta.
Interests Documentaries, Horror, Drama, South Korean movies, Serial killers, Cults, Art of Death, Greek anarchists
Favorite Music Gorilla Biscuits, Himzo Polovina, Laibach, Jadranka Stojakovic, Necro, Bob Dylan, Edie Brickell, Joan Baez, Sufjan Stevens, Arhangel, Elvis J. Kurtovic, ALL, Simon and Garfunkel, Indexi, Danzig, Iron Maiden, Anthrax, Black Sabbath, Metallica, Judge, Slayer, Morrissey, Alice Cooper, Bad Religion, Shelter
Favorite Books Svetislav Basara, Branko Ćopić, Doživljaji Nikoletine Bursaća, Bašta sljezove boje, Orlovi rano lete, Sin brkate čete, Magareće godine