ΑΡΗΣ ΒΑΦΙΑΣ (MA, RCSSD) - ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ & ΦΩΝΗΣ

My blogs

About me

Industry Education
Occupation Καθηγητής Αγωγής Προφορικού Λόγου & Φωνής
Location ΑΘΗΝΑ, Greece
Introduction Εισηγητής-δημιουργός του ©Τονικού Συστήματος Αποσαφήνισης της Προφοράς (πλήρης αξιοποίηση του τόνου και της αποστρόφου, σε μια πιο διיακριτική μορφή, ή άλλων δυνητικών συμβόλων) και του ©Τονικού Αλφάβητου (αλλιώς «Αλφάβητο Προφοράς») για την ορθή προφορά της Κοινής Νεοελληνικής (Αρ. Κατ.: 32.215/20.03.2017). Συγ̂γράμματα: Aγωγή Προφορικού Λόγου - Η Προφορά της Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας (Γ' Έκδοση, Αθήνα 2020 - Εκδόσεις Λεξίτυπον), Λεξικό Προφοράς της Κοινής Νεοελληνικής Γλώσσας (Β' Έκδοση, Αθήνα 2020 - Εκδόσεις Λεξίτυπον).