அஸ்மா

My blogs

About me

Gender Female
Location France
Introduction நிரந்தர மறுமையை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த‌ வாழ்க்கைப் பாதையிலே பிறருக்கு தேவையானதை இங்கே கொடுப்பதன் மூலம் தனக்கு தேவையானதை (மறுமைக்காக) சேர்க்க ஆவல் கொண்டுள்ள‌ இறையடிமை
Interests வாழத் தேவையான சட்டங்களையும் தீர்வுகளையும் இஸ்லாமில் தேடிப் பெறுதல், கை வேலைப்பாடுகள், சமையல் கலை, மாற்று மருத்துவம்
Favorite Movies ஆர்வமில்லை
Favorite Books குர்ஆன், ஹதீஸ் & இரண்டும் சம்பந்தப்பட்ட மற்ற புத்தகங்கள் மற்றும் பொது அறிவு நூல்கள்