വാല്യക്കാരന്‍..

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Student
Location പയ്യനാട്, കേരള, India
Interests ഉമ്മയോട് വര്‍ത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കല്‍
Favorite Movies അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ള വൃത്തിയുള്ള സിനിമകള്‍.
Favorite Music ഉമ്പായിയുടെയും ഹരിഹരന്റെയും സ്വരം കേള്‍ക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സുഖം.
Favorite Books കിട്ടുന്നത് എന്ത് ചളിയായാലും വായിക്കും