Hưng Hoàng Văn

My blogs

About me

Gender Male
Industry Technology
Occupation Lập trình viên
Location Nam Định, Ý Yên, Vietnam
Introduction Không ngừng học hỏi, tìm tòi tri thức mới. Tôi luôn mang đến cho bạn những gì tốt nhất bạn cần
Interests Nghe nhạc, xem phim, viết blog và chém gió
Favorite Music Bolero