Paula

My blogs

About me

Gender Female
Location Kraków, Poland
Introduction Jestem optymistyczną eksperymentatorką, która zarówno w kuchni, jak i w życiu wytrwale dąży do osiągnięcia swoich celów, przy jednoczesnym czerpaniu maksymalnej radości z całego przedsięwzięcia.