برهان تابش burhan tabish

Blogs I follow

About me

Industry Education
Occupation student
Location afghanistan,sheberghan, proja :k, Afghanistan
Links Wishlist
Introduction من برهان در افغانستان ,شبرغان زنده گی می کنم در مکتب لیسه عالی ابن یمین درصنف دهم دال درس می خوانم در صنف 3 نمره هستم
Interests my nimbuzz:burhan.tabish skype:burhan.tabish yahoo:burhanddin12