Viola_T

My blogs

About me

Gender Female
Industry Architecture
Occupation arkitekt KTH
Location Ångermanland, Sweden
Introduction vill vårda och bevara ett älskat timmerhus i nordligaste Ångermanland. Vill behålla övervåningens 50-talskök och återställa inredningen för övrigt. Vill behålla uthusen. Vill inte kalhugga den egna skogen på hemmanet som funnits i släkten sedan 8 generationer tillbaka. Hur ska det gå? Jag är arkitekt och jag är utbo. ○○○○○○○○○○○○○ Här beskrivs också vådan av att vara kulturhistoriskt intresserad i en liten, liten by i norra Sverige där det mesta av kulturhistoriskt intresse i omgivningarna redan är borta... När det kommer till dagens situation kan det skrivna till och med bli lite bitskt. Orättvisor tycker jag ska bekämpas hur de än yttrar sig.
Interests hembygdsforskning, formgivning, byggnadsvård, landskapsvård, dialekt, kulturhistoria, släktforskning, lyrik
Favorite Movies Zorba, Babettes gästabud, Barntjuven, Kastrullresan med Pip-Larssons, Shoplifters, KAPERNAUM
Favorite Books Skogsliv vid Walden av Henry David Thoreau, Rosen namn av Umberto Eco, Vi åt aldrig lunch av Lilian Ryd, Mörkrets hjärta av Joseph Conrad, En andra natur av Michael Pollan