Hùng Dev

My blogs

About me

Gender Male
Industry Technology
Occupation ReSearcher
Location Đà Nẵng, Vietnam
Introduction Học Công Nghệ Thông Tin tại Đại học Đông Á