మోహన

My blogs

About me

Gender Female
Industry Education
Occupation Prt at Kendriya Vidyalaya
Location రాజమహేంద్రవరం, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, India
Introduction అచ్చమైన గోదావరి పిల్ల!!
Interests పుస్తకాలు చదవడం, చిత్రలేఖనం, అంతర్జాల శోధన
Favorite Music సుబ్బులక్ష్మి సంగీతం, మెలోడీ పాటలు, అన్నమయ్య కీర్తనలు...
Favorite Books తెలుగు సాహిత్యం, సైన్సు పుస్తకాలు, కధలు, నవలలు, తెలుగువెలుగు మరియు బాలభారతం.ఇవే కాదు, ఇంకా చాలా చాలా..