HaraldH

My blogs

About me

Location Narvik, Nordland, Norway
Introduction Årboka for Narvik utgis av Ofoten slekts- og historielag. Du finner info om laget på www.ofotslekt.net. En styre-nedsatt redaksjonskomite står for selve arbeidet med å samle inn stoff og bilder, og få boka produsert.

Årbok for Narvik kjøper du på Ark (Amfi), Notabene (Storsenteret), Trond Kristiansens bokhandel, Coop Obs Hypermarked og på Prix i Bjerkvik.

Du kan bestille bøker fra vår kasserer: Erik-Johan Kimsaas: ejokims(at)online.no. Han sender med faktura for bok og porto.