ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Arts
Location കൊച്ചി
Introduction ഒരു സ്വാർത്ഥൻ.(A selfish man)
Interests ജീവിതം.
Favorite Movies സുവർണ്ണരേഖ.
Favorite Music അമീർഖാന്റെ ആലാപനം.
Favorite Books മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം