”தளிர் சுரேஷ்”

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Religion
Occupation temple archagar
Location Natham village, near, ponneri, Tamilnadu, India
Introduction எண்ணங்களை எழுத்தில் வடிப்பவன். எதுவும் தெரியாதவனும் அல்ல! எல்லாம் தெரிந்தவனும் இல்லை!
Interests கதை, கவிதை, இசை