Pla de Millora del Centre Històric

My blogs

Blogs I follow

About me

Location LLEIDA, SEGRIÀ
Introduction El Pla de Millora del Centre Històric neix gràcies a l'existència de La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, desenvolupada pel Decret 369/2004, de 7 de setembre, dota les administracions catalanes d’instruments per tal d’intervenir en les millores dels barris, àrees urbanes i viles que, per les seves condicions, requereixen d’atenció especial per part dels poders públics i també gràcies a la implicació dels agents de la ciutat, especialments els del centre històric.