ေမ့သားလွ (ဇလဂၢ)

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Nalanda, Patna, India
Introduction လြပ္လပ္စြာ ခံစားတင္ျပႏုိင္ဖုိ႔, တနည္းအားျဖင့္ ရင္တြင္းျဖစ္ သံစဥ္ေတြကုိ ေဖာ္က်ဴးခ်င္လုိ႔ ဒီစာမ်က္ႏွာေလးကုိ ဖြင့္လွစ္ျဖစ္တယ္ ဆုိပါစုိ႔ ...