TMT

My blogs

About me

Gender Male
Industry Technology
Location Hai Duong, Vietnam
Introduction Thích CNTT và Toán học
Favorite Movies Phim hành động của Mỹ
Favorite Music Không biết gì về nhạc