Eva Larsson

My blogs

About me

Location Sweden
Introduction Barn och ungdomar vill att vuxna ska bry sig. De vill att vuxna ska se till så att de har det bra i skolan, att de får arbetsro på lektionerna, att de lär sig det de behöver kunna och att de får den hjälp de behöver. De vill också att vuxna ska hjälpa till så att de får vänner i skolan och slipper utsättas för mobbning.