വിഷ്ണു ഹരിദാസ്‌

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Technology
Occupation Software Engineer
Location Thiruvananthapuram, Kerala, India
Introduction പേര് വിഷ്ണു. തിരുവനന്തപുരത്ത് സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ നിര്‍മാണത്തൊഴിലാളി ആണ്. സാധാരണക്കാരനായി ജീവിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപെടുന്ന ഒരു തനി മലയാളി. എഴുതുമ്പോള്‍ ബഹുരസം. വായിക്കുവാന്‍ അതിലേറെ രസം! അങ്ങനെ രസമുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ക്കായി കുറിക്കാന്‍ ഇവിടെയെത്തി :-)
Interests രസമുള്ള എന്തും. കൂട്ടുകാര്‍, സിനിമ, പാട്ടുകള്‍, ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കല്‍, രസമുള്ളതൊക്കെ വായിക്കുക, കഥ പറയുക, ചിരിക്കുക, മറ്റുള്ളോരെ ചിരിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ എന്തും. ജീവിതം ആസ്വദിക്കുക!