Joves Guia de Sabadell

My blogs

About me

Location Sabadell
Introduction Objectius: La integració mútua dels i les joves nouvinguts/des i els i les joves locals), també potenciem la convivència i relació entre els i les joves, afavorint la cohesió social de tot el centre educatiu; considerem fonamental potenciar la màxima autonomia personal de els i les joves a través del desenvolupament grupal dels Joves Guia.