ESCOLA BRESSOL SOL SOLET, La Pobla de Montornes, Tarragona

My blogs

About me

Industry Education
Occupation Educació Infantil 0-3 anys
Location La Pobla de Montornés, Tarragona, Spain
Introduction Servei d'educació i atenció a l'infant. Horari escolar de 9h. a 12.30h. i de 15h. a 17h. Està tancada el mes d’agost.
Interests Es defensa l'educació globalitzadora amb un clima afectiu. Es concedeix molta atenció en que el seu desenvolupament emocional sigui equilibrat, estable i segur. Es treballa de manera transversal l'experimentació, la manipulació i el joc per afavorir la descoberta. Atenció individualitzada. Es fa un seguiment del desenvolupament de l'infant que possibiliti el coneixement de les condicions inicials individuals de cada infant, dels progressos que ha efectuat en el seu desenvolupament i el grau d'assoliment dels objectius educatius escolars.