Bibliotekazso

My blogs

About me

Introduction Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących dysponuje bogatymi zbiorami gromadzonymi od kilkudziesięciu lat. Oprócz książek (ok. 30 000 woluminów) udostępnia także materiały audiowizualne - filmy, książki mówione, książki elektroniczne, materiały audio. Ten zbiór to ok. 1000 egz. dysków optycznych, taśm wideo i magnetofonowych.