radiko

My blogs

About me

Gender Male
Industry Engineering
Occupation миньор
Location софия, Bulgaria
Introduction Дойде момент в които почувствувах че има много неща от моите мисли които да споделя когато си с 500 м. по близо до ада от другите мислиш по различно от тях
Interests Разностранни, глобални, всеобхватни
Favorite Music започнах да харесвам тази дето ми звучи наблизо до работното ми място, а то е сравнително близо до ада
Favorite Books много са