Thạc Sĩ Nguyễn Duyên Tuấn - Xây Dựng Á Đông - Trung Tâm Phong Thủy Á Đông

My blogs

About me

Gender Male
Industry Construction
Occupation Thạc Sĩ Xây Dựng, Chuyên Gia Phong Thủy
Location Hồ Chí Minh, Quận 8, Vietnam
Introduction Đường đời gập ghềnh, cho dù là người giàu hay kẻ nghèo, người làm quan hay dân thường thậm chí như thiên tử đều có khó khăn, chìm nổi ít ai tránh khỏi! Hơn nữa có lúc càng giàu sang, càng tai to vạ lớn, còn đối với dân thường thì tai ít nạn nhỏ. Cho nên tục ngữ có câu: “Quan hỏi hình phạt, giàu hỏi tai nạn, dân thường hỏi về phát tài”. Phàm là người, ai cũng có hai cái sợ, sợ thứ nhất sợ bệnh tật, thứ hai sợ tai nạn. Người có bệnh đi mời thầy thuốc chữa, đó gọi là Y bệnh. Người muốn đề phòng tai họa, cần phải dự đoán mệnh vận để biết tai hoa mà đề phòng, đó gọi là Y mệnh. Có bệnh không mời thầy thuốc chữa thì dễ chết; không biết được thông tin về tai hoa thì có thể vì gặp phải những tai họa bất ngờ mà thiệt mạng. Do đó, thầy thuốc và nhà dự đoán học là y bệnh, y mệnh cứu người.
Interests Xây Dựng & Phong Thủy Phương Đông
Favorite Movies Con Bạch Tuộc, 108 Anh Hùng Lương Sơn Bạc
Favorite Music Bolero
Favorite Books Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lịch Sử Việt Nam