Δημοτικός Οργανισμός Θήβας

My blogs

About me

Introduction Ο Δημοτικός Οργανισμός Θήβας είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 50/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων, η οποία ορίζει τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων: 1. ΚΑΠΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΗΒΑΣ, Δ.Α.Ο.Θ. και ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΑΙΩΝ και ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΙΩΝ 3. ΚΑΠΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΓΙΩΝ 4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΙΣΒΗΣ