blog malarki

My blogs

About me

Industry Arts
Location Poznań, Poland
Introduction Ulubiony temat pracy - portret. Niemodny, niedzisiejszy i sparciały przeżytek w dobie fotografii. Geocaching - hobby, projekt artystyczny, chwila na dzielenie się swoją pracą z osobami nie mającymi kontaktu ze sztuką. Ulubiony kolor - brąz van Dycka, baza każdego wyprodukowanego przeze mnie obrazu. Zauważmy, że ta barwa przewija się też w prawie każdym miejscu ukrycia skrzynki geocache... Styl pracy - skokowy, czyli fazy maniakalne należy wykorzystywać do cna!
Interests geocaching