ಕೆ. ರಾಘವ ಶರ್ಮ

My blogs

About me

Gender Male
Location ನವ ದೆಹಲಿ, India
Introduction ಮೂಲತಃ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದವ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಲೆಸಿರುವುದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ. ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ.