medblogeer

My blogs

About me

Industry Museums or Libraries
Occupation Обслуговування користувачів
Location вулиця Шопена, 11, Луцьк , Волинська область, Ukraine
Introduction Відділ наукової медичної літератури Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки. Здійснює бібліотечно-інформаційне обслуговування медичних працівників закладів охорони здоров’я й інших категорій читачів, діяльність та інтереси яких пов’язані з медициною і здоров’ям людини, медичної науки, практики, організації охорони здоров’я. У фондах зберігаються видання медичного характеру і суміжних дисциплін. До послуг користувачів – абонемент, читальний зал. Забезпечує використання книг, періодичних видань, інших носіїв інформації (інформаційні листи, протоколи, методичні рекомендації). Використовує методи колективного й індивідуального інформування в режимі вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) про нові надходження, а також шляхом підготовки щоквартальних поточних бібліографічних списків. Створює електронну базу даних в програмі ІРБІС з питань медицини. Організовує книжкові виставки, тематичні полички, перегляди літератури, бесіди, години здоров’я. Ведеться довідковий апарат: предметний, алфавітний та систематичний каталоги; алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу, картотека методичних рекомендацій.