சாதாரணன்

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction புலங்கள் சில பெயர்ந்ததால் மாற்றங்கள் பெற்ற என் அறிவையும் வாழ்வையும் உங்களோடு பகிர்வதில் ஆர்வம்மிக்க ஒரு சாதாரணன். மீதி எல்லாம் என் பதிவுகளில் ...
Interests வலையில் அலைவது
Favorite Movies உதிரிப்பூக்கள், அழியாதகோலங்கள், அவள் அப்படித்தான், என நீளும் பட்டியலில் சமீபத்தில் நந்தலாலா........இன்னும் கிட்டத்தில் அட்டகத்தியும்.....மேலும் நடுவுல கொஞ்சம்.......