Anveshi

My blogs

About me

Industry Publishing
Occupation Non Chief Editor
Location ಬೊಗಳೂರು, ಕರುನಾಟಕ, India
Introduction ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣ. ಈ ಬೊಗಳೆಯಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಅಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದರೆ ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
Interests ಅಸತ್ಯ, ಸುಳ್ಳು, ಫೇಕ್, ರಾಜಕೀಯ, ವ್ಯಂಗ್ಯ, ವಿಡಂಬನೆ