വേഴാമ്പല്‍

My blogs

About me

Gender FEMALE
Industry Advertising
Occupation marketing
Location വടക്കാഞ്ചേരി, ത്രിശൂര്‍
Introduction ചുറ്റിലും ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ടായിട്ടും ഒരിറ്റുദാഹജലത്തിനായി മഴയെ മാത്രം ധ്യാനിച്ച് കഴിയുന്ന ഒരു പാവം വേഴാമ്പല്‍
Interests ഉറക്കം, വായന, ടിവി കാണല്‍