Kjell Atle

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Education
Occupation Førstelektor
Location Trondheim, Norway
Introduction Jeg er ansatt som førstelektor ved Program for lærerutdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Jeg leder arbeidet med NTNUs mastergrad i skoleledelse, og Rektorskolen nord for Dovre. Rektorskolen nord for Dovre gis av NTNU i samarbeid med høgskolene i Bodø, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Volda, samt Universitetet og Tromsø. Jeg er særlig opptatt av lederutfordringer i forbindelse med innføringen av ny teknologi i skolen.