Esperança Costa

My blogs

About me

Introduction De la Toscana vaig portar als meus amics mig quilo de cigrons d'una varietat d'origen etrusc. D'aquells cigrons vam fer, en tres diumenges consecutius, un putxero etrusc amb pilotes, un arròs al forn etrusc i un arròs amb costra estrusca. D'aquesta fàbula sense trellat, estimat lector, naix el bloc d'una llicenciada en Geografia i Màster en Patrimoni Cultural, però, periodista congènita, una malaltia que no es cura mai.