yuwadee_ka@hotmail.com

My blogs

About me

Introduction ...สวัสดีค่ะท่านผู้เเยี่ยมชม blog ทุกท่าน... ดิฉันชื่อ นางสาวยุวดี มูลสิงห์ (กิ๊ฟค่ะ) ...เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 ...ประวัติการศึกษา... ......สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ......สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนอำนาจเจริญ ......ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4 โปรแกรมวิชา ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ...ผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านมา... ......เข้าร่วมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงาน "มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549" .....เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง .....เป็นคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงการสร้างblog ขึ้นครั้งนี้เป็นการจัดทำ blog อันใหม่ ของผู้จัดทำ ซึ่งได้รวมรวมสาระความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนรายวิชา นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับเครือข่ายการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเยี่ยมชมกันเยอะๆนะคะ ยินดีต้อนรับค่ะ