జ్యోతిర్మయి

My blogs

About me

Gender FEMALE
Links Audio Clip
Introduction మురిసినవి, కసిరినవి, తలచినవి, తలపించినవి, మరిపించినవి, విన్నవి, కన్నవి, అన్ని౦టితో అక్షరమాలలు అల్లడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ౦టాను.
Favorite Music వినసొంపైన వేవైనా
Favorite Books స్వీట్ హోం, అత్తగారి కధలు, కుటుంబ రావు సాహిత్యం, ఇలా చాలా చాలా....