ΕΕΜΘ

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Arts
Occupation Μουσικολογία
Location Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Greece
Links Audio Clip
Introduction Το Εργαστήρι (ένας τόπος-τρόπος εντρύφησης στην αισθητική της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής) δημιουργήθηκε στα 2009 όταν η παρέα και συναναστροφή φίλων ιεροψαλτών εξελίχθηκε σε σταθερή σύναξη μουσικόφιλων με σκοπό την έρευνα (τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο) και πιστή απόδοση της ψαλτικής τέχνης.