நாடோடி

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation Senior Consultant
Location Pune, Mahestra, India
Introduction பெரிதாக ஒன்றும் இல்லை. பொழைப்பு தேடி Pune வந்த நாடோடி.
Interests பிகருதான்..
Favorite Books ஆமா இப்ப அது ஒன்றுதான் குறைச்சல்.