charlotta wasteson

My blogs

About me

Industry Education
Occupation Ämneslärare på gymnasiet
Introduction undervisar och är lärlingssamordnare på Barn-och fritidsprogrammet, IKT-pedagog och ämneslärare i svenska och historia på Österlengymnasiet i Simrishamn.