charlotta wasteson

My blogs

About me

Industry Education
Occupation Ämneslärare på gymnasiet
Introduction är gymnasielärare i svenska och historia på Österlengymnasiet i Simrishamn.