Network Learning Lab

My blogs

About me

Location Trondheim, Norway
Introduction Network Learning Lab er en arena for forskning og utvikling for læring. NLL bidra til å sette søkelyset på aktuelle utfordringer i aktive læringsmiljøenes reelle utdannings-, forsknings- og utviklingsaktiviteter. Vår kjernevirksomhet er evaluering og kvalitetsutvikling innen høyere utdanning og i sammenheng med kompetanseutvikling i næringslivet. Network Learning Lab har kontakt til flere fremragende nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Network Learning Lab evaluerer og bidrar til å fremme kvalitet for læring i høyere utdanning og lærende organisasjoner. Vi tar del i forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med lærested og næringsliv.

Network Learning Lab is an arena for lifelong learning and competence development. In this activity NLL is a broker between learning organizations and higher education institutions. NLL is active in research and development of higher education and learning organizations and is based upon collaboration between professional groups in industry and academia. Network Learning Lab conducts online formative evaluation (and assessment) in higher education and learning organizations.
Interests evaluation, assessment, formative evaluation, quality development, student evaluation, total quality management, TQM, higher education, lifelong learning, portfolio thinking, innovation, formativ evaluering, PBL, project based learning, høyere utdanning, kvalitetsutvikling, prosjektbasert læring, kompetansebygging, kompetanse, livslang læring, innovasjon, næringslivsprosjekter, studentprosjekter, læringsmetodikk, Intelligente personlige læresystemer, iPLS, PLS