അഭിലാഷങ്ങള്‍

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation Software Engineer/ Technical Support
Location Rolla, Sharjah, United Arab Emirates
Links Audio Clip
Introduction മനസ്സ് നിറയെ ഒരായിരം അഭിലാഷങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു പാവം അഭിലാഷ്..! ആ അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം പൂവണിയേണമേയെന്ന അന്ത്യാഭിലാഷവുമായൊരഭിലാഷ്!!!
Interests Music, Reading, Cricket
Favorite Movies Titanic(Eng), Devasuram(Mal), Fanaa(Hin), Roja(Tamil)
Favorite Music Sonu Nigam Songs, Melodies from Sujatha, Chitra, Yesudas and ..actually i love music.. i love all singers..