Grassroots O2

My blogs

About me

Introduction 你好,我係柴灣街坊,草根一族,2008年成為823粉絲,從此迷上公共屋邨商場,自發實施一周一行政策。此網誌記下的遊歷實況,家陣你會覺得冇乜野,十年後你就知係好野。