ΑΡΒΑΝΊΤΗ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, Msc, BA Επικοινωνιολόγος